Tomáš Kuchta

Ing. Tomáš Kuchta

Vážení,

v rámci převzetí záštity ministra obrany České republiky nad projektem  Future Forces Forum (FFF) si Vás dovoluji informovat o aktivní účasti resortu MO na tomto mimořádném projektu, který vyvrcholí ve dnech  17. – 21. října 2016 v Praze – PVA EXPO.

Future Forces Forum je projekt, který umožňuje zástupcům ministerstva obrany a všem příslušníkům ozbrojených sil AČR se seznámit s nejnovějšími trendy a směry vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti, a to především ve formě setkání se s experty z jednotlivých zemí, seznámení se s posledními výsledky vědy a výzkumu, včetně ukázky možností a nabídky průmyslových subjektů v inovativních technologiích. Podpora a spolupráce mezi MO a projektem je dlouhodobá a kvalitní. Vlastní výstava, kongres, konference, workshopy, setkání řady expertních skupin a další doprovodné programy navazují na předešlé úspěšné projekty mezinárodních výstav a konferencí Future Soldier, kterých se resort MO prostřednictvím svých odborných zástupců a věcně příslušných složek Armády České republiky pravidelně účastnil. Účast MO na projektu není tedy jen v rovině politické podpory, ale má charakter konkrétní účasti. Jedná se především o účast příslušníků MO v rámci odborných aktivit. Například Univerzita obrany, se podílí na všech odborných programech.

Projekt Future Forces Forum je i z mezinárodního hlediska ojedinělou příležitostí k získávání nejnovějších informací o budoucích trendech, technologiích, materiálech, inovacích výzbroje a výstroje vojáka budoucnosti, interoperability ozbrojených a speciálních složek. Projekt Future Forces Forum proto jistě osloví i bezpečnostní komunitu veřejné správy, vědy a výzkumu, akademické obce i firmy pracující na projektech ve veřejném zájmu.

Platforma mezinárodního projektu Future Forces Forum, je rovněž příležitostí k představení současného stavu a cílů rozvoje Armády České republiky spolu s domácím obranným a bezpečnostním průmyslem, především domácí i  zahraniční odborné veřejnosti.

Resort MO se bude během hlavního programu projektu FFF v říjnu 2016 prezentovat v souladu s hlavními tématy letošního ročníku. Nedílnou součástí účasti resortu MO bude i prezentace možné kooperace s obranným a bezpečnostním průmyslem ČR. Pro Ministerstvo obrany ČR je český obranný průmysl zásadním a váženým partnerem.

Jsem přesvědčen, že se dlouhodobý projekt Future Forces Forum stane významným setkáním odborníků z celého světa a umožní představení a výměnu zkušeností i vizí. S ohledem na důležitost a význam tohoto projektu především v oblasti podpory průmyslových i vědeckých subjektů ČR, jsem se rozhodl převzít status „Honorary Chairman“ nad odbornými programy projektu Future Forces Forum 2016.

Ing. Tomáš KUCHTA
Náměstek ministra obrany ČR

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.