1985

Kořeny Future Forces Forum sahají až do roku 1985, kdy se konal první ročník mezinárodní výstavy Combat Clothing & Personal Equipment (CCPE) v portugalském Lisabonu. Výstava byla uspořádána pod záštitou NATO AC / 301 Sub Group B, zaměřené na osobní vybavení vojáka. Akce byla otevřena pouze členským zemím NATO.

1988

2. ročník mezinárodní výstavy Combat Clothing & Personal Equipment (CCPE) se konal v Paříži. Výstava byla uspořádána pod záštitou NATO AC / 301 Sub Group B, zaměřené na osobní vybavení vojáka. Akce byla otevřena pouze členským zemím NATO.

1991

3. ročník mezinárodní výstavy Combat Clothing & Personal Equipment (CCPE) se konal v Londýně. Výstava byla uspořádána pod záštitou NATO AC / 301 Sub Group B, zaměřené na osobní vybavení vojáka. Akce byla otevřena pouze členským zemím NATO.

1994

4. ročník mezinárodní výstavy Combat Clothing & Personal Equipment (CCPE) se konal v kanadském Torontu. Výstava byla uspořádána pod záštitou NATO AC / 301 Sub Group B, zaměřené na osobní vybavení vojáka. Akce byla otevřena pouze členským zemím NATO.

1997

5. ročník mezinárodní výstavy Combat Clothing & Personal Equipment (CCPE) se konal v norském Oslu. Výstava byla uspořádána pod záštitou NATO AC / 301 Sub Group B za britského předsednictví. Místem konání výstavy byl vojenský prostor s omezeným počtem komerčních účastníků.

2000

6. ročník mezinárodní výstavy Combat Clothing & Personal Equipment (CCPE) se konal v Praze 28. - 30. října 2000. V roce 1999 se Česká republika stala plnoprávným členem NATO. Výstava byla uspořádána pod záštitou ministra obrany České republiky a NATO AC / 301 Sub Group B za britského předsednictví. Bylo to poprvé, kdy byla výstava otevřena pro neomezený počet komerčních účastníků. Poprvé v historii byly součástí výstavy také živé ukázky výstroje a výzbroje armád NATO. Od tohoto ročníku se na organizaci podílela společnost Progres Partners Advertising.

2003

7. ročník mezinárodní výstavy NATO Combat Clothing & Individual Equipment (CCIE) se konal ve slovenské Nitře ve dnech 15. - 17. října 2003 pod záštitou Ministerstva obrany Slovenské republiky a Mezinárodního výboru NATO. Díky této spolupráci a podpoře se akce zúčastnilo mnoho vysoce postavených činitelů ozbrojených sil, odborníků z členských zemí NATO či Partnerství pro mír a velký počet vystavovatelů z celého světa.

2008

8. ročník mezinárodní výstavy, nově organizované pod názvem Future Soldier se opět konal v Praze pod záštitou Ministerstva obrany České republiky. Future Soldier 2008 byl zaměřen na prezentaci výsledky výzkumu, nových technologií a materiálů, konceptů a příležitostí pro mezinárodní spolupráci v zavádění integrovaného systému vojáka budoucnosti a na zajištění interoperability jednotlivých složek spojeneckých armád. Výstava přivedla dohromady zástupce průmyslu, národní zástupce členských států NATO, Partnerství pro mír a Středomořského dialogu v oblasti moderního bojového vybavení, prostředků osobní ochrany a výzbroje.

2010

9. ročník mezinárodní výstavy Future Soldier se konal v Praze pod záštitou Ministerstva obrany České republiky. Výstava byla zaměřena na jednotlivé složky sesednutých nebo samostatně se pohybujících jednotek a zúčastnili se ho zástupci průmyslu a členských států NATO, Partnerství pro mír a zemí Středomořského dialogu. Akce byla organizována společně s NATO LCG/1, expertní pracovní skupinou zaměřenou na systémy sesednutých jednotek.

2012

10. výročí mezinárodní výstavy a konference Future Soldier Exhibition & Conference (FSEC) se konalo v Praze ve dnech 17. - 19. října 2012 pod záštitou a a za oficiální podpory ministra obrany České republiky, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, AFCEA, NATO HQ, NSA, NSPA, NCIA, NATO MILMED COE, NATO JCBRN Defence COE, EDA, Europolu, agentury GNSS, a mnoha dalších organizací. Stala se tak jednou z nejvýznamnějších mezinárodních akcí představující nejnovější technologie v oblasti obrany a bezpečnosti.

2014

11. ročník se uskutečnil v Praze pod novým názvem Future Forces Exhibition & Conference ve dnech 15. - 17. října 2014. Akce se konala pod záštitou a za oficiální podpory prezidenta ČR, Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, vlády ČR, velitelství NATO, EDA, a mnoha dalších národních i mezinárodních institucí. Koncepce výstavy a cíleného odborného programu zaznamenala velký úspěch mezi zúčastněnými delegáty a vystavovateli. V rámci výstavy se poprvé konala mezinárodní konference, 4 rozsáhlé workshopy a 3 odborné panelové diskuse. V rámci akce probíhalo také zapojení 14 expertních pracovních skupin z NATO a EDA do výstavy a odborného programu.

2016

12. ročník přinesl zcela novou vývojovou koncepci – FUTURE FORCES FORUM. FFF je vysoce uznávaná a široce podporovaná platforma pro podporu zájmů státní správy, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Projekt tvoří kompilace akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské a odborné úrovni.

Všechny akce se zaměřují na prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních sil, nových technologií a vědeckovýzkumných programů s cílem zapojit do diskuse všechny relevantní subjekty podílející se na zajištění obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější.

Součástí FFF 2016 byly také oficiální zasedání expertních pracovních skupin, v rámci nichž měli účastníci FFF jedinečnou možnost prezentací. Šlo především o NATO AC/225 Land Capability Group on Dismounted Soldier Systems, NATO CBRN Medical Working Group, NATO Medical Materiel and Military Pharmacy Panel, NATO Science and Technology Organization, nebo odborníky na maskování a klamání.

Bližší informace naleznete v ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ FFF 2016 a KATALOGU FFF 2016.

2018

FUTURE FORCES FORUM 2018 navázalo na úspěšný předchozí ročník a akce konané v mezidobí širším zapojením vládních i mezinárodních institucí.

Koncentrace odborných akcí na jednom místě je přidanou hodnotou pro všechny zúčastněné, což potvrzuje připojení nových akcí  do programu FFF - NATO M&S Centre of Excellence Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS) Conference a NATO MED CD&E (Concept Development & Experimentation) Workshop. Neméně důležitou součástí je opětovné konání oficiálního zasedání největší expertní skupiny NATO Army Armaments Group (NAAG) zaměřené na systém vojáka - Land Capability Group on Dismounted Soldier Systems (LCG DSS).

Program FFF 2018

Bližší informace naleznete v ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ FFF 2018 a KATALOGU FFF 2018

2020

Mezinárodní zbrojní výstava, odborné panely a networking v rámci FUTURE FORCES FORUM 2020 se v původně plánovaném termínu kvůli pandemické situaci neuskutečnily. Některé odborné panely proběhly ve virtuální či hybridní formě.

2022

Hlavní program 14. ročníku FFF se uskuteční v týdnu od 17. do 21. října 2022. Akce určené pro odbornou veřejnost proběhnou od středy 19. do pátku 21. října na výstavišti PVA EXPO PRAHA a zahrnují mezinárodní zbrojní výstavu, konference, workshopy, kulaté stoly, bilaterální jednání, či vnitřní a venkovní dynamické ukázky. 

Leták FFF 2022

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.