Ing. Radomil DOLEŽAL, MBA

Ing. Radomil DOLEŽAL, MBA

Agentura CzechTrade je již 19 let pevným článkem státní podpory exportu. Jejím cílem je rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými i zahraničními subjekty.

Kromě poradenských a informačních služeb nabízí i služby a projekty šité na míru požadavkům a potřebám zákazníků. Největší přidanou hodnotou je know-how zahraničních zástupců CzechTrade, kteří fyzicky působí v teritoriu. Znají tamní prostředí, mají důležité kontakty a našim firmám předávají informace z první ruky. V současné době disponuje CzechTrade sítí 46 zahraničních kanceláří, které nabízejí služby v 49 zemích. V tomto roce bude síť ještě rozšířena.

CzechTrade je v zahraničí vnímán jako solidní státní agentura. Zahraniční kanceláře tak otvírají českým firmám pomyslné dveře k jejich potenciálním obchodním partnerům. Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem zahraničních věcí byla vytvořena Mapa globálních oborových příležitostí. Jejím cílem je pomoci identifikovat perspektivní možnosti pro uplatnění českých podniků na zahraničních trzích. CzechTrade společně s oběma ministerstvy provozuje Klientské centrum pro export. Služby státu exportérům jsou nabízeny prostřednictvím přehledného Katalogu služeb Jednotné zahraniční sítě, do které jsou zapojené jak zastupitelské úřady, tak i zahraniční kanceláře CzechTrade.

Agentura podporuje firmy napříč všemi obory. V roce 2015 pro ně zrealizovala 1996 zakázek. Firmy potvrdily 122 úspěšných exportních kontraktů. Služby CzechTrade v loňském roce pomohly například české firmě ke zkušební dodávce horolezeckých lan pro izraelskou armádu nebo České zbrojovce při prezentaci na zahraničním veletrhu.

Future Forces Forum vnímáme jako významný projekt pro podporu exportu v oblasti obrany a bezpečnosti. Proto se stal CzechTrade partnerem tohoto kontinuálního projektu na podporu českých firem, vědy a výzkumu v této oblasti.

Ing. Radomil DOLEŽAL, MBA
generální ředitel agentury CzechTrade

© 2010 – 2021 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.