SCADA bezpečnostní konference
 
Hlavní partner konference

COLSYS AUTOMATIC, hlavní partner konference SCADA

Partneři konference

 

Partner konference SCADA

Generální partner FFF

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum 

Partner FFF

Rescue Trailer, Partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT        

 

Pod záštitou a za podpory

NUKIB

Hospodářská komora ČR       Jihočeská hospodářská komora 

 

     

Centrum kybernetické bezpečnosti         

       

 

Mediální partneři

 
 
 
Cyber Security Review
 
IT SECURITY NETWORK NEWS
 
ICT NETWORK NEWS
 
ITSystems
 
ITkatalog - mediální partner
 
Aerospace & Defence review, mediální partner FFF
 
hw.cz - mediální partner
 
AUTOMA - mediální partner
DATUM KONÁNÍ: čtvrtek 18. dubna 2024
MÍSTO: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
JEDNACÍ JAZYK: čeština
FOTOGALERIE 2023
PARTNERSKÉ PODMÍNKY KONFERENCE
INFOLETÁK KONFERENCE
REGISTRACE

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. S rostoucím počtem a závažností kybernetických bezpečnostních incidentů rostou i nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.


Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.


Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů.


Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.

Konference se zaměří na následující témata:

Konference je pořádána pod záštitou a za podpory:

Garanti témat konference:          

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Konference se speciálně zaměří na nové povinné subjekty s ohledem na NIS2.

Programový výbor konference:

Předseda:

Čestný předseda:

Členové:

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

  • Petr Jirásek – zástupce programového výboru
    Email: [email protected]
    Tel.: +420 277 007 763

 

 

   → Registrace

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.