Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


“LEPŠÍ BEZPEČNOST = LEPŠÍ BUDOUCNOST”

FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje novou koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu domácího průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti vůči domácím i zahraničním partnerům, a to nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.

Jde o široce podporovaný soubor harmonizovaných aktivit, které mají za cíl podpořit konkurenceschopnost a obchodní potenciál českého průmyslu a výsledků vědy a výzkumu. Tyto aktivity probíhají kontinuálně a vrcholí ve dvouletém cyklu sérií autonomních odborných akcí s různou tématikou společně se statickými a dynamickými ukázkami na jednom místě, zpravidla na PVA EXPO PRAHA.

Na přípravě projektu a jeho organizaci se aktivně podílí vládní úřady – Ministerstvo obrany (především Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO a Generální štáb AČR), Ministerstvo vnitra (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a další složky IZS), Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu (CzechTrade, CzechInvest), Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Vězeňská služba, Celní správa, mezinárodní instituce (NATO, EDA, EUROPOL, FRONTEX, ICMM, WMO, a další), vědeckovýzkumná centra, univerzity a zástupci průmyslu.

Hlavní program se v letošním roce uskuteční v týdnu od 15. do 19. října. Nejdůležitější akce proběhnou od středy 17. do pátku 19. října na výstavišti PVA EXPO PRAHA a zahrnují mezinárodní výstavu, kongres, tři konference, čtyři workshopy, řadu kulatých stolů, bilaterálních jednání, či vnitřních a venkovních dynamických ukázek. Zároveň proběhnou oficiální zasedání odborných pracovních skupin z NATO a EDA, které se uskuteční od pondělí do pátku částečně na různých místech v Praze i na PVA EXPO PRAHA během hlavního programu.

Přečtěte si, co o FFF řekli významní představitelé z oblasti obrany a bezpečnosti.

 

 

V roce 2018 bude hlavní část programu probíhat na výstavišti PVA EXPO PRAHA ve dnech 17. - 19. října

FUTURE FORCES FORUM 2016 v číslech

5 dní networkingu

7,652 účastníků z více než 59 zemí

1,200+ oficiálních delegátů a VIP hostů reprezentujících ozbrojené, bezpečnostní a záchranné složky

5 ministrů obrany, 3 NGŠ, 6 velitelů vzdušných sil, 13 velvyslanců, 20+ vojenských přidělenců)

Oficiální delegáti z 59 zemí, 35+ mezinárodních organizací a 24 univerzit

40+ generálů z 22 zemí a mezinárodních organizací

15 pracovních skupin a expertních týmů NATO, 300+ členů

240+ řečníků z 24 zemí, 11 mezinárodních organizací a 21 univerzit

20 odborných akcí na jednom místě (mezinárodní výstava, kongres, 3 konference, 13 workshopů, 2 kulaté stoly)

169 vystavovatelů z 25 zemí

210+ zastoupených firem a značek

15 expozic národních a mezinárodních institucí

57 akreditovaných novinářů

65 oficiálních mediálních partnerů

8M+ interakcí celosvětové mediální kampaně

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.