LEPŠÍ BEZPEČNOST = LEPŠÍ BUDOUCNOST

FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje široce podporovanou moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU, V4 a s dalšími partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.
 
Projektu FFF se tradičně aktivně účastní čelní představitelé vlády, Parlamentu České republiky, zástupci orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací (především NATO a EU), vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. Do přípravy odborného programu jsou zapojeni experti z ozbrojených a bezpečnostních složek z domova i ze zahraničí. Složení programu a řečníci jsou na velmi vysoké odborné úrovni i v mezinárodním měřítku.
 
 
Hlavní program FFF se z důvodu epidemiologických opatření uskuteční v náhradním termínu. O novém datu bude rozhodnuto v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami a se zohledněním veškerých okolností. 
 
Mezi stabilní témata FFF patří interoperabilita a připravenost na konvenční i nekonvenční hrozby; boj proti terorismu; ochrana kritické infrastruktury; ochrana, vybavení, výzbroj a výcvik ozbrojených a bezpečnostních sil; CBRN; vojenské a krizové zdravotnictví; využívání bezpilotních, autonomních a robotických prostředků; logistické procesy; kybernetická obrana a bezpečnost; či biometrie. V rámci zbrojní výstavy Future Forces Exhibition jsou prezentovány nejnovější technologie nejen z těchto oblastí.
 
Přečtěte si, co o FFF řekli významní představitelé z oblasti obrany a bezpečnosti.
 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA

10 důvodů proč vystavovat

MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ PANELY

MEZINÁRODNÍ NETWORKING

© 2010 – 2021 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.