Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


DRUH AKCE: Mezinárodní bezpečnostní konference

SCADA bezpečnostní konference
 
Generální partner konference
 
CheckPoint     
DATUM KONÁNÍ: pondělí 4. – úterý 5. listopadu 2019
MÍSTO: PRAHA, hotel DAP
JEDNACÍ JAZYK: angličtina/čeština se simultánním tlumočením
ON-LINE REGISTRACE
PARTNERSKÉ PODMÍNKY KONFERENCE 2019
INFOLETÁK KONFERENCE 2019
CALL FOR PAPERS 2019
PŘIHLÁŠKA 2019
PROGRAM KONFERENCE 2017
SBORNÍK KONFERENCE 2017
PŘEDNÁŠKY KONFERENCE 2017
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE 2017
SCADA FOTOGALERIE 2017

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen z hlediska bezpečnosti patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS. Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi včetně síťové konektivity, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Odborníci odhadují, že Internet věcí bude v roce 2020 zahrnovat více než 30 miliard zařízení. Konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata.

Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF, vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi, k výměně informací a zkušeností z  oblasti ICS a  kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti ICS systémů.

 
 
Partneři konference
 
Bohemia Market
 
Colsys Automatik
 
Flowmon
 
Greycortex
 
Veracomp
 
Partner s vystoupením
 
 Service and Support
 
 
 Mediální partneři
 
Cyber Defense Magazine
 
GeoConnection
 
 Security magazín
 
CopyBOOK
 
Cyber Security Review
 
IT Point
 
IT BIZ
 
robime.it
 
Security World
 
Computer World
 
CFO World
 
CIO Business World
 
DSM
 
 
Konference bude součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti
 
 
 
 

Konference se zaměří na následující témata:

Konference je pořádána pod záštitou:

 AFCEA Policejní akademie České republiky v Praze hasičský záchranný sbor Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky úřad pro ochranu osobních údajů
  České vysoké učení technické v Praze Hospodářská komora ČR Český telekomunikační úřad European Cyber Security Excellence Center  Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB)

Odborní garanti programu konference:

Výkonný odborný garant:  

                                               AFCEA

                      Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti

          Armed Forces Communications and Electronics Association 

                                                (AFCEA)    

Garanti témat konference:          

České vysoké učení technické v Praze    AFCEA     Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB)    European Cyber Security Excellence Center    ICT unie

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, ozbrojené a bezpečnostní složky, akademickou obec a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Programový výbor konference:

Předseda

Čestní předsedové

Členové

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

 

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.