Facebook LinkedIn You TUBE


DRUH AKCE: Mezinárodní bezpečnostní konference
SCADA bezpečnostní konference
 
European Cyber Security Excellence Center
DATUM KONÁNÍ:  čtvrtek 12. – pátek 13. října 2017
MÍSTO: PRAHA, hotel DAP
JEDNACÍ JAZYK: angličtina s tlumočením do češtiny
PARTNERSKÉ PODMÍNKY KONFERENCE
INFOLETÁK KONFERENCE
CALL for PAPERS
PŘIHLÁŠKA SCADA
ON-LINE REGISTRACE

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však zatím není na ně kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyber útoků vedena právě proti ICS.
Průmyslové technologie se inspirují a využívají prvky běžné ve světě ICT, aby dosáhli lepší propojitelnost. Propojení IT a OT nebo koncept IoT vedou k vyšší produktivitě, avšak zároveň se průmyslové řídící systémy stávají výrazně zranitelnějšími před kybernetickými útoky. Konference bude hledat odpověď na základní otázku: „Jak jsou výrobní podniky připraveny na zmíněné hrozby?“. Vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů. Dalším z cílů konference bude také odstranění komunikačních bariér mezi odborníky „z provozu“ a výkonnými manažery. Konference je organizována jako regionální, s účastí zemí V4, Německa a Rakouska (V4 + 2). Záměrem je vytvořit novou komunikační platformu pro odborníky v oblasti bezpečnosti průmyslových řídicích systémů.

Konference je součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

Konference se zaměří na následující témata:

Konference je pořádána pod záštitou:

European Cyber Security Excellence Center České vysoké učení technické v Praze Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Národní centrum kybernetické bezpečnosti České republiky Národní bezpečnostní úřad České republiky Policejní akademie České republiky v Praze Vysoká škola Karla Engliše v Brně Český telekomunikační úřad

Odborní garanti programu konference:

European Cyber Security Excellence Center
České vysoké učení technické v Praze AFCEA Slovak Association of Electrotechnical Industry Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB)

Výkonný odborný garant:            European Cyber Security Excellence Center (EUCYBSEC)

Garanti témat konference:          České vysoké učení technické v Praze

                                                     Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti (AFCEA)

                                                     Zväz elektrotechnického priemyslu, Slovensko (ZEP)

                                                     Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB)

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na střední a vyšší management výrobních, zpracovatelských a distribučních průmyslových podniků. Očekává se rovněž účast zástupců kritické infrastruktury, veřejného sektoru, bezpečnostních a ozbrojených složek a akademické obce. Vítáni jsou rovněž zástupci výrobců moderních informačních a komunikačních technologií a moderních bezpečných průmyslových řídících systémů.

účastnický poplatek: 6.900,- bez DPH, on-line REGISTRACE

Programový výbor konference:

Předseda


Čestní předsedové

Členové

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

 

© 2010 – 2016 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.