SCADA bezpečnostní konference
 
 
 
 
Generální partner konference
Hlavní partner konference

 

Partner konference

 

ALEF NULA, Partner of SCADA Conference
 
 
GREYCORTEX, Partner of SCADA Conference
 
 
Bohemia Market CZ, Partner of SCADA Conference
 
 
Progress Flowmon, Partner of SCADA Conference
 

 

Generální partner FFF

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum 

Partner FFF

Rescue Trailer, Partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT        

Odborný programový garant

Pod záštitou

    Hospodářská komora ČR  

 

               

Centrum kybernetické bezpečnosti         

       

Mediální partneři

 

 
 
 
Cyber Security Review
 
IT SECURITY NETWORK NEWS
 
ICT NETWORK NEWS
 
ITSystems
 
ITkatalog. mediální partner
 
Aerospace & Defence review, mediální partner FFF
DATE: Thursday 27 April 2023
VENUE: Muzeum Škoda Auto, Maldá Boleslav
OFFICIAL LANGUAGE: czech
PARTNERSKÉ PODMÍNKY KONFERENCE 2023
INFOLETÁK KONFERENCE 2023
SCADA SECURITY CONFERENCE 2019
REGISTRATION ONLINE /will be enabled later/

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. S rostoucím počtem a závažností kybernetických bezpečnostních incidentů rostou i nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.
Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.
Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů.
Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.
Počet organizací, které budou muset informační bezpečnost řešit komplexně, jako systém, výrazně vzroste po přijetí nové EU směrnice o kybernetické bezpečnosti, tzv. NIS2. To se bude týkat rovněž nastavení pravidel a postupů pro předcházení a řízení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Konference se zaměří na následující témata:

Předběžný program konference

Konference je pořádána pod záštitou:

Odborný garant programu konference:

                                               AFCEA

                      Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti

          Armed Forces Communications and Electronics Association 

                                                (AFCEA)    

 

Garanti témat konference:          

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, bezpečnostní složky a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Konference se speciálně zaměří na nové povinné subjekty s ohledem na NIS2.

Programový výbor konference:

Předseda

Čestní předsedové

Členové

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

  • Petr Jirásek – Předseda programového výboru
    Email: [email protected]
  • Tel.: +420 277 007 763

 

 

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.