Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


ODEBÍRAT NEWSLETTER Archiv newsletterů

Úvodní slovo předsedy Vojenského výboru NATO

15.05.2018

Petr Pavel
armádní generál. Ing. Petr Pavel, M. A.

Předseda Vojenského výboru NATO, armádní generál Petr Pavel, vyjádřil podporu projektu FUTURE FORCES FORUM a vyzdvihl jeho komplexní přístup k bezpečnostní problematice.

 

Dámy a pánové,

jsem rád, že mohu ze své pozice Předsedy Vojenského výboru NATO podpořit projekt FUTURE FORCES FORUM. Akce jako FFF přispívají k výměně informací mezi odborníky z různých odvětví a poskytují jedinečnou příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti obrany a bezpečnosti. Díky projektům jako FFF jsme tak schopni úspěšněji čelit současným i novým hrozbám a rizikům.

Aktuální dynamický vývoj v oblasti bezpečnosti přináší novou dynamiku jak do plnění obranných úkolů, tak i do vývoje obranných konceptů, které vyžadují ty nejmodernější a komplexní přístupy a efektivní spolupráci na mezinárodní úrovni s využitím nejnovějších poznatků.

NATO aktivně podporuje a uplatňuje inovativní přístup k řešení současných i možných budoucích hrozeb. Vedoucí roli v oblasti inovace hraje v rámci Aliance Společné velitelství pro transformaci (ACT), umístěné v Norfolku ve Spojených Státech. ACT analyzuje trendy a budoucí bezpečnostní rizika, na základě kterých definuje doporučení týkající se budoucích nároků, které budou kladeny na spojenecké ozbrojené síly. Zároveň identifikuje příležitosti, jak by ozbrojené síly členských států mohly přispět v rámci budoucího bezpečnostního prostředí, ať už se jedná o posilování spolupráce, využití nových technologií či možnosti lépe porozumět lidským aspektům válečných konfliktů. Všechny tyto aktivity mají za cíl zajistit Alianci dlouhodobý výhled a podpořit tak proces obranného plánování NATO a další související procesy, které zajistí relevanci ozbrojených sil NATO v dlouhodobém horizontu.

Na prokejtu FFF je zvláště cenné, že oslovuje nejen vojenské složky, ale také celé spektrum dalších relevantních aktérů, kteří jsou nezbytní v rámci komplexního přistupu k bezpečnostní problematice současnosti a budoucnosti.

Jsem přesvědčen, že letošní ročník FFF přinese všem účastníkům mnoho cennych informací a kontaktů, díky kterým se budeme moci lépe orientovat v dynamicky se vyvíjejícím bezpečnostním prostředí a budeme lépe připraveni zajistit naši obranu a bezpečnost.

 

armádní generál Ing. Petr Pavel, M. A.
předseda Vojenského výboru NATO 

 

Další úvodní slova k projektu FUTURE FORCES FORUM jsou k dispozici zde

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.