Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


 
 Partneři s vystoupením

 

  Deloitte

 

Fidelis

Sefira

Phonexia

 

Tovek

 

Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

CVUT

Partner FFF

VOP CZ

 Odborný a výkonný garant

pod dílčí záštitou

   

   

ve spolupráci s

         

Mediální partneři

  IT SECURITY NETWORK NEWS

Robime.IT

 

Konference je součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

EMKB

BIOMETRIE LETÁK

BIOMETRIE call for papers

stáhnout leták BIOMETRIE jako PDF (1 MB)

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

V oblasti obecné autentizace lze již několik let pozorovat rozmach mnoha trendů, a to především v oblasti biometrie. Nejčastějším trendem je propojování biometrie s kryptografií, zavádění elektronických podpisů s biometrickými prvky a implementace nových technologií založených na biometrických identifikátorech.

Třídenní mezinárodní odborná konference BIOMETRIE 2018 je zaměřena na moderní trendy a technologie v oblasti biometrie, elektronické identifikace a kryptografie. Konference je organizována jako oficiální odborný doprovodný program mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM (dále jen „FFF“), umožňující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených sil se zástupci privátního sektoru a akademické sféry.
 
Cílem konference je nejen výměna zkušeností a informací o aktuálních trendech v problematice biometrie a kryptografie, ale i široká veřejná diskuse nad budoucími výzvami a iniciativami v této oblasti, zejména s ohledem na elektronickou identitu osob a moderní informační a komunikační systémy nejen veřejné správy
(e-government).
 
Konference navazuje na několik odborných akcí organizovaných pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA, Policejní akademií ČR, NÚKIB a Ministerstvem vnitra ČR, které se v letech 2014-2017 věnovaly problematice kryptografie, elektronické identity, eIDAS a biometrických technologií.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

 PŘEDPOKLÁDANÉ AUDITORIUM

Předpokládá se účast až 200 odborníků z oblasti informační bezpečnosti, zástupci státní správy a státních institucí, finančního a bankovního sektoru, průmyslové sféry a představitelé akademické sféry.

ČASOVÝ RÁMEC KONFERENCE

1. den (17. 10. 2018)  13:00 – 17:00
2. den (18. 10. 2018)   9:00 – 16:00
3. den (19. 10. 2018)   9:00 – 13:00

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

PŘEDSEDA

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

(v abecedním pořadí)

PARTNERSTVÍ a MOŽNOSTI PREZENTACE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Signal Magazine, Cyber Defense Magazine, Cyber Security Review, ICT Network News, S3C.cz, GeoConnexion, Military Technology, Defence Procurement International, Europäische Sicherheit (European Security and Defence), Small Arms Defense Journal, Armádní Noviny, A-report, Army.cz, SoldierMod.com, Global Military Communications Magazine, Safety & Security International, Counter-IED Report, Al Defaiya, Kommando International Special Operations Magazine, CDIS Review, Homeland Security, Global Security, BeaverLake6 Report, Frag Out!, Military Systems & Technology, Copybook.com/military, Copybook.com/security, Armscom.com, Al Musallh Magazine, Asian Military Review, BodyArmorNews.net, Armada International, Fuerzas Militares del Mundo (Military World), Defence and Security of India, Advances in Military Technology, Defence and Security Alert, Special OPS, 21 Century Asian Arms Race, Cops Today International, DefenseConference.com, CBRNE-Terrorism Newsletter, CBRNePortal, NCT/CBNW Newsletter, Medical Corps International Forum, GeoConnexion, Global Biodefense, International Review of the Armed Forces Medical Services, Military Medical Science Letters, Medical Corps International Forum, GeoConnexion, Geospatial World, GISCafé, GEOinformace, Zeměměřič, Vojenský geografický obzor, Geodetický a kartografický obzor, Meteorologické zprávy

KONTAKT pro PARTNERY a ÚČASTNÍKY

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.