Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


Martin Kovář

Research & Development Czech Republic

Prof. Martin Kovář Ph.D.


Future Forces Forum

Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague (professor, director of the Institute); rector’s office (vice-rector for public affairs)
Charles University


Presentation

Welcome Speech


Curriculum Vitae

 

Studies and scientific profile:

1984–1989                             study of history and Czech studies, Faculty of Arts, Charles University

1989–1990                             Assistant, Department of General History, Faculty of Arts, Charles University (PhDr.)

1990–1993                             teacher at Grammar School in Nová Paka

1993–1995                             senior lecturer, Department of Economic History, Faculty of National Economy, University of Economics in Prague

1995–2002                             senior lecture, Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University

2002–2013                             associate professor and director, Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University

2013–                                     professor and director, Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University

2014–                                          vice-rector for public affairs, Charles University in Prague

 

Scientific profile:

Modern history of England/ Great Britain and its empire; history of Western Europe and transatlantic relations in the 20th and 21st centuries; history of resilience processes (collapse and regenerations of the complex societies); socio-culture history of the 20th and 21st centuries  

 

Grants:

1996–1997: Grant Research Support Scheme of the Open Society Institute (No. 81/1996)

2009–2011: Grant GA ČR, Role státu v německém hospodářství 20. století (409/09/H024)

2003–2004: Výzkumný záměr MŠMT Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin-obraz reality ležící vně i uvnitř české společnosti v jejím kolektivním vědomí (MSM:J13/98:112100004)  

2005–2011: Výzkumný záměr MŠMT České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (MSM: 0021620827)

2012–2016: PRVOUK č. 12: Historie v interdisciplinární perspektivě

 

Membership in professional councils and societies:

-Subject-area board History/General History, Faculty of Arts, Charles university in Prague

-Research board of Faculty of Arts, Charles University in Prague; Research board of Faculty of Arts, South Bohemian University in České Budějovice; Research board of Faculty of National Economy, University of Economics in Prague

-editor-in-chief of the journal Dvacáté století – The Twentieth Century ;

-edition board of the journal Prague Papers on the History of International Relations (Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague and Institut für Osteuropäische Geschichte, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien);

-edition board of the journal Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis

-člen Gesellschaft für Überseegeschichte

 

 

 

 

Bibliography (selection of the last years):

•KOVÁŘ, M., Smutný kolaps v pravý čas. Pád, který zachránil Británii. In: M. Bárta – M. Kovář (eds.). Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha: Academia, 2011, s. 507–526. ISBN 978-80-200-2036-9.

•KOVÁŘ, M., Město a hry. Příběh londýnských olympiád. Praha: FF UK v Praze a Togga, 2012.

•KOVÁŘ, Martin: Sozialrevolution oder Erhaltung des konservativen Status quo? Die britische Labour Party und ihr Versuch, in den Jahren 1945-1949 einen Welfare State zu schaffen a Der britische Welfare State: die ersten Versuche um seine Revision. Die 2abouristen und die Torys in der Zeit der Geburt „einer Nation“ und des kulminierenden Kalten Kriegs (1949-1951) in: Stellner, František u. a., Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Peter Lang GmbH – Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, s. 98–115 a 116–l26 (ISBN 978-3-631-63701-2)

•KOVÁŘ, M., Staletí běsů a nadějí. Od Velké francouzské revoluce k válce Západu proti mezinárodnímu terorismu aneb „dlouhé“ devatenácté a „krátké“ dvacáté století jako příběh bez konce. In: M. Bárta – M. Kovář (eds.). Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých historiků. Praha: Academia, 2013, s. 325–352. ISBN 978-80-200-2301-8.

•KOVÁŘ, M., Europa en las encrucijadas. La posición del Viejo Continente en el sistema de las relaciones internacionales a principios del siglo XXI a ¿Apertura al Occidente? Rusia como un factor importante en las relaciones internacionales en Europa  a finales del siglo XX y principios del siglo XXI (1989–2012). In: J. M. Serrano (ed.). Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría. Medellín: Siglo del Hombre, 2013, s. 19–30 a 107–118. ISBN 978-958-8783-19-2.

•KOVÁŘ, M., Jak přežít „kolaps“ aneb „Poučení z krizového vývoje“ dějin Velké Británie v první polovině dvacátého století. In: M. Bárta – M. Kovář – O. Foltýn (eds.). Povaha změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace. Praha: Vyšehrad, 2015, s. 38–53. ISBN 978-80-7429-641-3.

 

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, All rights reserved.